In Nederland hebben behalve vrouwen ook genoeg mannen te maken met huiselijk geweld. Het vooroordeel dat mannen geen slachtoffer kunnen zijn, leidt tot veel onzichtbare ellende. Er heerst vaak nog een taboe op het onderwerp. Veel mannen vragen niet snel om hulp. Vaak wordt hun problematiek over het hoofd gezien of teniet gedaan. Seksuele geaardheid, huiselijk geweld, eerwraak, financiële uitbuiting en mensenhandel blijven onbesproken.

Hulp

Herken je deze problemen? Heb jij hulp nodig, of ken je iemand die hulp nodig heeft? Denk je dat er sprake is van geweld of bedreiging?

De eerste stap.


Bel met één van de organisaties die mannen opvangen: Stichting Wende uit Den Haag, Arosa uit Rotterdam, Blijf Groep uit Amsterdam, Moviera uit Utrecht, Kadera aanpak huiselijk geweld uit Zwolle en Kompaan en De Bocht uit Tilburg.
Het gesprek met de hulpverlener kan anoniem verlopen en is vertrouwelijk, onze hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht.

Neem in noodgevallen geen risico en bel 112
.

Mannenopvang magazine

Om een beter beeld te schetsen over mannenmishandeling en mannenopvang in Nederland besloten de G4 instellingen een magazine uit te brengen. Doel van dit magazine’ is meerledig: doorbreken van het taboe en de stigmatisering en het onderstrepen van de noodzaak voor opvang. Omdat ook mannen worden mishandeld. Daarbij wil het magazine, met gemakkelijk leesbare artikelen, de weg wijzen naar instanties en initiatieven als er sprake is van geweld. Met bijzondere levensverhalen en interessante interviews schetsen we een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijkheid.

Download Magazine

Ik sta er niet langer
alleen voor’